Prace przy wagonie ruszają!

Jak zapowiedzieliśmy, tak robimy! 🙂 23. maja Rada Fundacji podjęła m.in. uchwałę o pełnym poparciu dla odbudowy wagonu 7A. W całość procesu odbudowy zaangażowane zostaną różne podmioty zarówno z Grupy PKP CARGO jak i firmy zewnętrzne, z którymi prowadzimy rozmowy.
Niezależnie od tego, już od wczoraj rozpoczęto prace przygotowawcze i demontażowe przed skierowaniem wagonu do naprawy pudła.
Wyzwanie jest ogromne, bo już widać, że żadne z demontowanych elementów ścian wnętrza wagonu z uwagi na ich stan techniczny nie będą już mogły wrócić na swoje miejsce.
Posłużą jedynie jako wzór do wykonania nowych.

Może cię zainteresować