O nas

Szanowni Państwo!

Z wielką radością uruchamiamy i oddajemy w Wasze ekrany nową witrynę internetową
Fundacji Era Parowozów www.eraparowozow.org.pl Chcemy aby było to
miejsce w sieci, w którym oprócz zapoznania się z bieżącą działalnością
naszej Fundacji znajdziecie Państwo wiele ciekawych i istotnych
informacji z zakresu historii kolei w Polsce oraz zachowanego
dziedzictwa. Będziemy promować wszelkie działania na tym polu wszystkich
podmiotów tj. Przewoźników, Muzea, Stowarzyszenia w Polsce. Chcemy
wyróżniać również Darczyńców, którzy wspierają nasze działania nie tylko
finansowo, ale także merytorycznie czy technicznie.

""
Dla przypomnienia kilka słów o naszej Fundacji.
Fundacja Era Parowozów została powołana z inicjatywy PKP CARGO S.A. w 2005 roku. Wówczas PKP
CARGO S.A. posiadało w swoich strukturach Skanseny w Chabówce,
Kościerzynie i Wolsztynie. Celem Fundatora było utworzenie podmiotu,
który zajmie się aktywnym wspieraniem działalności nie tylko Skansenów,
ale także innych działań mających na celu zachowanie dziedzictwa
kolejowego w Polsce, tym bardziej, że wówczas wiele jednostek taborowych
lokomotyw i wagonów ulegało degradacji i były masowo kasowane przez
wszystkich przewoźników kolejowych. Oczywistym stało się konieczne
zainteresowanie władz kolejowych, ale również Ministerstwa
Infrastruktury tą tematyką i podjęcie pilnych, niezbędnych działań w
celu ratowania ostatnich zachowanych egzemplarzy poszczególnych typów i
serii pojazdów kolejowych. Fundacja również wykazywała się inicjatywami w
zakresie remontu nieczynnych parowozów w Skansenie w Chabówce oraz
Parowozowni Wolsztyn. Czynnie uczestniczy w organizacji różnych imprez
popularyzujących historię i dziedzictwo polskiej, kolejowej myśli
technicznej. W 2016 roku zorganizowaliśmy konferencję dotycząca
problemów i perspektyw muzealnictwa kolejowego w Polsce. Braliśmy
również czynny udział w pracach Senackiej Komisji Infrastruktury nad
nowelizacją prawa w zakresie umożliwienia i ułatwienia działalności
organizacji pozarządowych zajmujących się ratowaniem zabytków
kolejnictwa i popularyzowaniem tej dziedziny historii naszego
kraju.
Organizujemy ogólnodostępne przejazdy pociągami retro przy
okazji takich imprez jak Parada Parowozów w Wolsztynie, czy Parowozjada w
Chabówce.
""
Fundacja, we współpracy z miłośnikami kolei, zainicjowała w PKP CARGO S.A.
program przywracania historycznej kolorystyki lokomotyw elektrycznych i
spalinowych z różnych epok. W ślad za tym inni przewoźnicy również
rozpoczęli tego typu działania czego przykładem jest choćby pięknie
wyremontowana i jedyna czynna w Polsce lokomotywa EP05-23 czy EP08-001
należące do PKP Intercity. Obecnie powracamy z wielkimi celami na polu
odnowy zabytków kolejowych. Podjęliśmy skuteczne działania w celu
rozpoczęcia odbudowy jedynego zachowane w kompletnym stanie wagonu pasażerskiego typu 3A. Szerzej o tym piszemy w dziale Nasze Inicjatywy.
Fundacja Era Parowozów włączy się również finansowo w tę odbudowę.
Środki na ten cel pozyskujemy ze sprzedaży pamiątek i działalności
odpłatnej takiej jak organizacja eventów o tematyce kolejowej czy
świadczenie usług dla przewoźników kolejowych.
Pamiętamy również o Kolejarzach, ludziach, bez których zaangażowania, wiedzy i oddania pasji
zawodowej nie mielibyśmy miejsc tak cennych na mapie kolejowej i muzealnej Polski jak Chabówka, Wolsztyn, Wrocław, Pyskowice, Skierniewice, Kościerzyna, Jarocin i wiele innych. Stąd jednym z naszych
działań było ufundowanie tablicy pamiątkowej w Skansenie w Chabówce z
okazji XXV – lecia jego istnienia, upamiętniającej Pawła Zaleskiego –
założyciela i pierwszego Naczelnika Skansenu.
Nasza działalność opiera się na wolontariacie. Nikt z Zarządu ani Rady Fundacji nie pobiera
żadnego wynagrodzenia za pracę na rzecz Fundacji.

""

Nasze wydatki skupiamy głównie na celach statutowych i takie priorytety
chcemy stosować. Jedyne wydatki / wynagrodzenia to honoraria dla autorów
artykułów, które będziemy sukcesywnie zamieszczać na tej stronie.
Chcemy aby ich poziom merytoryczny był jak najwyższy i stanowił
prawdziwą alternatywę dla różnego rodzaju publikacji
internetowych.
Zachęcamy do śledzenia i wspierania działań Fundacji Era
Parowozów, której głównym celem jest dbanie i popularyzacja historii
polskiego kolejnictwa!

Z kolejarskim pozdrowieniem,

Maciej Panasiewicz – Prezes Zarządu