O nas

Szanowni Państwo!

Z wielką radością uruchamiamy i oddajemy w Wasze ekrany nową witrynę internetową Fundacji Era Parowozów www.eraparowozow.org.pl Chcemy aby było to miejsce w sieci, w którym oprócz zapoznania się z bieżącą działalnością naszej Fundacji znajdziecie Państwo wiele ciekawych i istotnych informacji z zakresu historii kolei w Polsce oraz zachowanego dziedzictwa. Będziemy promować wszelkie działania na tym polu wszystkich podmiotów tj. Przewoźników, Muzea, Stowarzyszenia w Polsce. Chcemy wyróżniać również Darczyńców, którzy wspierają nasze działania nie tylko finansowo, ale także merytorycznie czy technicznie.


Dla przypomnienia kilka słów o naszej Fundacji.
Fundacja Era Parowozów została powołana z inicjatywy PKP CARGO S.A. w 2005 roku. Wówczas PKP CARGO S.A. posiadało w swoich strukturach Skanseny w Chabówce, Kościerzynie i Wolsztynie. Celem Fundatora było utworzenie podmiotu, który zajmie się aktywnym wspieraniem działalności nie tylko Skansenów, ale także innych działań mających na celu zachowanie dziedzictwa kolejowego w Polsce, tym bardziej, że wówczas wiele jednostek taborowych lokomotyw i wagonów ulegało degradacji i były masowo kasowane przez wszystkich przewoźników kolejowych. Oczywistym stało się konieczne zainteresowanie władz kolejowych, ale również Ministerstwa Infrastruktury tą tematyką i podjęcie pilnych, niezbędnych działań w celu ratowania ostatnich zachowanych egzemplarzy poszczególnych typów i serii pojazdów kolejowych. Fundacja również wykazywała się inicjatywami w zakresie remontu nieczynnych parowozów w Skansenie w Chabówce oraz Parowozowni Wolsztyn. Czynnie uczestniczy w organizacji różnych imprez popularyzujących historię i dziedzictwo polskiej, kolejowej myśli technicznej. W 2016 roku zorganizowaliśmy konferencję dotycząca problemów i perspektyw muzealnictwa kolejowego w Polsce. Braliśmy również czynny udział w pracach Senackiej Komisji Infrastruktury nad nowelizacją prawa w zakresie umożliwienia i ułatwienia działalności organizacji pozarządowych zajmujących się ratowaniem zabytków kolejnictwa i popularyzowaniem tej dziedziny historii naszego kraju.
Organizujemy ogólnodostępne przejazdy pociągami retro przy okazji takich imprez jak Parada Parowozów w Wolsztynie, czy Parowozjada w Chabówce.

Fundacja, we współpracy z miłośnikami kolei, zainicjowała w PKP CARGO S.A. program przywracania historycznej kolorystyki lokomotyw elektrycznych i spalinowych z różnych epok. W ślad za tym inni przewoźnicy również rozpoczęli tego typu działania czego przykładem jest choćby pięknie wyremontowana i jedyna czynna w Polsce lokomotywa EP05-23 czy EP08-001 należące do PKP Intercity.
Obecnie powracamy z wielkimi celami na polu odnowy zabytków kolejowych. Podjęliśmy skuteczne działania w celu rozpoczęcia odbudowy jedynego zachowane w kompletnym stanie wagonu pasażerskiego typu 7A. Szerzej o tym piszemy w dziale Nasze Inicjatywy. Fundacja Era Parowozów włączy się również finansowo w tę odbudowę. Środki na ten cel pozyskujemy ze sprzedaży pamiątek i działalności odpłatnej takiej jak organizacja eventów o tematyce kolejowej czy świadczenie usług dla przewoźników kolejowych.
Pamiętamy również o Kolejarzach, ludziach, bez których zaangażowania, wiedzy i oddania pasji zawodowej nie mielibyśmy miejsc tak cennych na mapie kolejowej i muzealnej Polski jak Chabówka, Wolsztyn, Wrocław, Pyskowice, Skierniewice, Kościerzyna, Jarocin i wiele innych. Stąd jednym z naszych działań było ufundowanie tablicy pamiątkowej w Skansenie w Chabówce z okazji XXV – lecia jego istnienia, upamiętniającej Pawła Zaleskiego – założyciela i pierwszego Naczelnika Skansenu.
Nasza działalność opiera się na wolontariacie. Nikt z Zarządu ani Rady Fundacji nie pobiera żadnego wynagrodzenia za pracę na rzecz Fundacji.

 

Nasze wydatki skupiamy głównie na celach statutowych i takie priorytety chcemy stosować. Jedyne wydatki / wynagrodzenia to honoraria dla autorów artykułów, które będziemy sukcesywnie zamieszczać na tej stronie. Chcemy aby ich poziom merytoryczny był jak najwyższy i stanowił prawdziwą alternatywę dla różnego rodzaju publikacji internetowych.
Zachęcamy do śledzenia i wspierania działań Fundacji Era Parowozów, której głównym celem jest dbanie i popularyzacja historii polskiego kolejnictwa!

Z kolejarskim pozdrowieniem,

Maciej Panasiewicz – Prezes Zarządu