Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej

Fundacja Ochrony Dziedzictwa
Przemysłowego Śląska
Oddział w Jaworzynie Śląskiej – Muzeum
Kolejnictwa na Śląsku
ul. Towarowa 4
58-140 Jaworzyna
Śląska
tel. 0 74 63 74 330
kom. 692 407 401,
www.muzeumtechniki.pl

""Muzeum
Kolejnictwa na Śląsku, jako prywatna placówka, rozpoczęło swoją
działalność w 2004 roku na terenie historycznej lokomotywowni w
Jaworzynie Śląskiej. Po ponad rocznych staraniach zmierzających do
ratowania kolekcji zabytkowego taboru kolejowego zgromadzonego w
Jaworzynie Śląskiej, Muzeum wydzierżawiło teren od Gminy Jaworzyna
Śląska. Od 2005 roku Muzeum Kolejnictwa na Śląsku działa pod nadzorem
Ministerstwa Kultury oraz posiada status Organizacji Pożytku
Publicznego. Od 1.01.2017 roku Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku
jest częścią Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska,
niezależnej organizacji pozarządowej podejmującej się praktycznej
ochrony wybranych obiektów poprzemysłowych charakterystycznych dla
rozwoju gospodarczego Śląska.
Podstawowym celem działalności Muzeum
jest ochrona dziedzictwa kultury technicznej na terenie Śląska oraz
działalność dydaktyczna i naukowa. Cele realizowane są przede wszystkim
przez ochronę posiadanego zbioru, opracowywanie ekspertyz i
dokumentacji, a także konserwację oraz rewitalizację historycznych
obiektów przemysłowych.
Misja Muzeum realizowana jest również przez
organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym oraz edukacyjnym mających
na celu promocję idei ochrony zabytków techniki. Muzeum podejmuje także
działania prospołeczne na terenie powiatu Świdnickiego.

EKSPOZYCJA

Muzeum
Kolejnictwa na Śląsku udostępnia ekspozycje obejmującą zabytkowy tabor
kolejowy normalnotorowy z okresu od roku 1890 do lat 70-tych XX wieku.
Zbiór składa się z ponad 40 lokomotyw parowych (produkcji polskiej,
niemieckiej, angielskiej oraz amerykańskiej), lokomotyw elektrycznych i
spalinowych oraz przeszło 50 wagonów i innych kolejowych pojazdów
specjalistycznych, ustawionych na torach o łącznej długości ok. 2
km.
""Muzeum
posiada jedyny sprawny na Dolnym Śląsku normalnotorowy parowóz – polską
lokomotywę parową TKt48-18 z 1951 r. Ponadto Muzeum posiada zbiory
urządzeń, narzędzi i dokumentów kolejowych oraz tematyczne zbiory
ikonograficzne związane z terenem Śląska. Do zwiedzania udostępnione są
również wystawy maszyn i urządzeń przemysłowych. Znaczącą część kolekcji
stanowią zbiory ikonograficzne, biblioteczne, archiwalne oraz związane z
kolejnictwem i jego otoczeniem z zakresu łączności i zabezpieczenia
ruchu.
Wiosną 2014 roku w Muzeum została uruchomiona „Trasa
Parowozowa”, która jest dodatkową, atrakcyjną formą prezentacji zbiorów.
Dzięki remontom i modernizacji zabytkowej infrastruktury kolejowej,
organizowane są przejazdy zabytkowym taborem po trasie wiodąca po
najważniejszych częściach Muzeum.

OFERTA

Zwiedzanie z
przewodnikiem – zwiedzanie z Przewodnikiem stałej ekspozycji zabytkowego
taboru kolejowego (wybranych jednostek) oraz tzw. wystaw dodatkowych
m.in. makiety kolejowej.
Muzeum organizuje także wyjątkowe spacery po
niestandardowej trasie tzn. Zakamarki – kuratorskie zwiedzanie z
kustoszem Muzeum.
Przejazdy Trasa Parowozową – Przejazdy trasą
kolejową wiodącą po najważniejszych częściach Muzeum, które umożliwiają
zapoznanie się z funkcjonowaniem dawnej parowozowni.
Oferta dla szkół
– Dla wycieczek szkolnych przygotowaliśmy specjalny program zwiedzania –
nauki połączonej z czynnym odpoczynkiem. Oferta została przygotowana w
taki sposób, aby wizyta w Muzeum Kolejnictwa na Śląsku dopasowana była
do potrzeb różnych grup wiekowych uczniów – od przedszkolaków po
młodzież szkół średnich. Ważną część naszej Ofert Szkolnej stanowią
Lekcje Muzealne realizowanych w oparciu o własne zasoby kadrowe i
sprzętowe dla przedszkolaków i uczniów wszystkich poziomów
kształcenia.
Wagony Sypialne – Muzeum Kolejnictwa na Śląsku dysponuje
bazą noclegową w stylowych, odrestaurowanych wagonach sypialnych PKP z
lat 70-tych XX wieku. Nocleg możliwy jest w przedziałach 1, 2 i 3
osobowych. Wagony sypialne udostępniane są: Grupom zorganizowanym po
wcześniejszym dokonaniu rezerwacji, Osobom indywidualnym w trakcie
wydarzeń organizowanych na terenie Muzeum (m.in. Gala Parowozów, Diesel
Fest)
Kolejowe Bistro – Od maja 2016 r. Muzeum Kolejnictwa na Śląsku
świadczy dla swoich gości usługi gastronomiczne w ramach KOLEJOWEGO
BISTRO, baru szybkiej obsługi zorganizowanego w stylowym, oryginalnym
wagonie barowym PKP z lat 70-tych XX wieku. KOLEJOWE BISTRO dla grup
zorganizowanych dostępne jest we wszystkie dni tygodnia – po dokonaniu
wcześniejszej rezerwacji. Gości indywidualnych zapraszamy we wszystkie
weekendy sezonu wiosenno – letniego (maj-wrzesień).

""

 

 

Może cię zainteresować

Prosimy o Twój 1% podatku

Szanowni Państwo!Fundacja Era Parowozów, w 2021 roku, kolejnym szczególnym z uwagi na pandemię COVID-19, skupiła się na ratowaniu dziedzictwa...

Czytaj dalej