Prosimy o Twój 1% podatku

Szanowni Państwo!
Fundacja Era Parowozów, w 2021 roku, kolejnym szczególnym z uwagi na pandemię COVID-19, skupiła się na ratowaniu dziedzictwa i zabytków kolejnictwa. Od trzech lat znacząco zintensyfikowaliśmy  te działania. Rozpoczęliśmy kontynuujemy remont unikalnego wagonu typu 3A ze Skansenu w Chabówce, a także po raz pierwszy w historii działalności zakończyliśmy remont własnego wagonu typu 120A. Wagon już kursował w pociągach retro. Tym samym dowiedliśmy, że nasze zamiary i obietnice realizujemy, wbrew przeciwnościom losu.
Kiedy tylko to było możliwe prowadziliśmy sprzedaż pamiątek i wydawnictw kolejowych oraz starliśmy się przyjmować różne zlecenia komercyjne w tematyce historii kolejnictwa, tak by móc realizować nasze ambitne cele. Środki pochodzące z Państwa wpłat również w całości przeznaczyliśmy na działalność statutową pożytku publicznego. Zdecydowaną większość środków przeznaczyliśmy na dokończenie i uruchomienie wagonu typu 120A. W ramach działalność pożytku publicznego będzie jest i będzie udostępniany do obsługi pociągów retro. Chcemy, aby nasza społeczna działalność docierała i cieszyła jak najliczniejszą rzeszę Odbiorców.
Liczymy na Wasz 1% i serdecznie prosimy o wsparcie naszych działań! Przy wypełnianiu deklaracji rocznej PIT za 2021 rok prosimy o wskazanie naszej Fundacji:
KRS: 0000241695

W imieniu Zarządu i Rady Fundacji Maciej Panasiewicz

Może cię zainteresować