4 Maj 2019

Pociąg retro ERA PARY 3 – PARADA PAROWOZÓW W WOLSZTYNIE

REGULAMIN PRZEJAZDÓW POCIĄGÓW RETRO „ERA PARY” w dniu 4 maja 2019r.
Postanowienia ogólne.

 1. Przejazd specjalnym pociągiem retro  jest organizowany przez Fundację Era Parowozów zwaną dalej Organizatorem.
 2. Przewoźnikiem wykonującym przejazd jak i użyczającym tabor jest spółka PKP Cargo S.A. zwana dalej Przewoźnikiem.
 3. Uczestnik imprezy ma obowiązek przestrzegania regulaminów i przepisów porządkowych obowiązujących w pociągach Przewoźnika.
 4. Uczestnik przejazdu jest zobowiązany posiadać bilet wydany przez Organizatora zaopatrzony w kolejny numer, wykupiony według ustalonej taryfy.
 5. Dzieci mogą brać udział w przejeździe tylko i wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Za osoby niepełnoletnie uznaje się dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia.6
 6. Uczestnik przejazdu nie posiadający ważnego biletu na przejazd i odmawiający jego wykupienia w trakcie przejazdu lub stwarzający zagrożenie swoim zachowaniem może zostać usunięty z pociągu na dowolnej stacji podczas trwania imprezy.7
 7. Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania, nie stwarzającego zagrożenia dla siebie lub innych osób.
 8. Zabrania się spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających w trakcie trwania przejazdu.
 9. W czasie jazdy pociągu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w przedziałach, korytarzach i przedsionkach wagonów.
 10. W pociągu nie ma możliwości przewozu zwierząt.
 11. Wózki dziecięce można przewozić w przedsionkach wagonów, w miejscu wskazanym przez obsługę.
 12. W czasie wysiadania i wsiadania do pociągu należy zachować szczególną ostrożność.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki losowe powstałe z winy uczestników.
 14. W czasie jazdy zabrania się wychylać przez okna. Pozostając blisko otwartych okien należy uważać na gorące iskry z parowozu.
 15. W czasie jazdy zabrania się pozostawać na platformach wagonów oraz w przejściach między wagonami.
 16. Zakup biletu jest równoznaczny akceptacją niniejszego regulaminu.

Opłaty

 1. Ceny za przejazd są zryczałtowane i dla każdego z pociągów ERA PARY cena za przejazd jednej osoby z Wolsztyna do stacji docelowej i z powrotem pociągiem retro „ERA PARY” wynosi 35 złotych brutto.
 2. Bilet zarezerwowany i opłacony przez Internet jest gwarancją miejsca siedzącego.
 3. Dziecku do lat 2 przysługuje bezpłatny przejazd pod opieką dwóch osób dorosłych, jednak bez prawa do zajęcia oddzielnego miejsca siedzącego.
 4. Rezerwacja i zakup biletów przez Internet odbywa się od dnia ogłoszenia sprzedaży do momentu wyczerpania puli biletów do sprzedaży internetowej.5
 5. Osoba rezerwująca bilety w ciągu 48 godzin otrzymuje na podany w formularzu adres e-mail dane do wpłaty należności za zamówione bilety.
 6. Czas oczekiwania przez Organizatora na wpłatę wynosi 2 dni robocze liczone od następnego dnia roboczego po dniu rezerwacji przez internet.
 7. Za datę wpłaty liczy się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora. Brak wpłaty skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji.
 8. W przypadku pozostania wolnych miejsc w składzie pociągu Organizator będzie prowadził sprzedaż bieżącą biletów w dniu przejazdu tj. 4 maja kwietnia na stoisku Organizatora, u obsługi przed odjazdem pociągu, a także w trakcie przejazdu, jeśli obsługa wyrazi zgodę na wejście do pociągu bez ważnego biletu.
 9. Indywidualne reklamacje za zwrócone bilety należy kierować pisemnie do Organizatora w terminie do 5 dni przed datą przejazdu. Z uwagi na konieczność przedpłaty za realizację przejazdu po terminie 5 dni przed 4 maja (do d0 29 kwietnia włącznie) zwroty nie są przyjmowane. Przy wypłacie środków obowiązuje potrącenie w wysokości 1,50 zł tytułem kosztów przelewu.

Przetwarzanie danych osobowych

Akceptacja niniejszego regulaminu poprzez rezerwację lub zakup biletu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na potrzeby obsługi systemu rezerwacji biletów na przejazdy pociągami retro „ERA PARY” zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm). Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby obsługi rezerwacji, a po realizacji wydarzenia automatycznie kasowane.

Artykuły związane z tym wydarzeniem

Portret parowozu serii Pt47

Paweł Terczyński

Ciężki parowóz Pt47, chociaż na pierwszy rzut oka mógł wydawać się mało finezyjną konstrukcją, odegrał niebagatelną rolę w powojennej...

Czytaj dalej

Portret parowozu serii Ty42

Paweł Terczyński

W okresie międzywojennym dążono do osiągnięcia pełnej samowystarczalności Polski, także pod względem zaopatrzenia kolejnictwa w tabor. Zaowocowało to nie...

Czytaj dalej

Portret parowozu serii Ty2

Paweł Terczyński

Druga wojna światowa spowodowała nie tylko ogromne zniszczenia infrastruktury i taboru kolejowego. W następstwie zmian granic Polski, całkowitemu przeobrażeniu...

Czytaj dalej