4 Maj 2019

Pociąg retro ERA PARY 3 – PARADA PAROWOZÓW W WOLSZTYNIE

REGULAMIN PRZEJAZDÓW POCIĄGÓW RETRO „ERA PARY” w dniu 4 maja 2019r.
Postanowienia ogólne.

 1. Przejazd specjalnym pociągiem retro  jest organizowany przez Fundację Era Parowozów zwaną dalej Organizatorem.
 2. Przewoźnikiem wykonującym przejazd jak i użyczającym tabor jest spółka PKP Cargo S.A. zwana dalej Przewoźnikiem.
 3. Uczestnik imprezy ma obowiązek przestrzegania regulaminów i przepisów porządkowych obowiązujących w pociągach Przewoźnika.
 4. Uczestnik
  przejazdu jest zobowiązany posiadać bilet wydany przez Organizatora
  zaopatrzony w kolejny numer, wykupiony według ustalonej taryfy.
 5. Dzieci
  mogą brać udział w przejeździe tylko i wyłącznie pod opieką osoby
  pełnoletniej. Za osoby niepełnoletnie uznaje się dzieci i młodzież do
  ukończenia 18 roku życia.6
 6. Uczestnik przejazdu nie
  posiadający ważnego biletu na przejazd i odmawiający jego wykupienia w
  trakcie przejazdu lub stwarzający zagrożenie swoim zachowaniem może
  zostać usunięty z pociągu na dowolnej stacji podczas trwania imprezy.7
 7. Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania, nie stwarzającego zagrożenia dla siebie lub innych osób.
 8. Zabrania się spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających w trakcie trwania przejazdu.
 9. W czasie jazdy pociągu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w przedziałach, korytarzach i przedsionkach wagonów.
 10. W pociągu nie ma możliwości przewozu zwierząt.
 11. Wózki dziecięce można przewozić w przedsionkach wagonów, w miejscu wskazanym przez obsługę.
 12. W czasie wysiadania i wsiadania do pociągu należy zachować szczególną ostrożność.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki losowe powstałe z winy uczestników.
 14. W czasie jazdy zabrania się wychylać przez okna. Pozostając blisko otwartych okien należy uważać na gorące iskry z parowozu.
 15. W czasie jazdy zabrania się pozostawać na platformach wagonów oraz w przejściach między wagonami.
 16. Zakup biletu jest równoznaczny akceptacją niniejszego regulaminu.

Opłaty

 1. Ceny
  za przejazd są zryczałtowane i dla każdego z pociągów ERA PARY cena za
  przejazd jednej osoby z Wolsztyna do stacji docelowej i z powrotem
  pociągiem retro „ERA PARY” wynosi 35 złotych brutto.
 2. Bilet zarezerwowany i opłacony przez Internet jest gwarancją miejsca siedzącego.
 3. Dziecku
  do lat 2 przysługuje bezpłatny przejazd pod opieką dwóch osób
  dorosłych, jednak bez prawa do zajęcia oddzielnego miejsca siedzącego.
 4. Rezerwacja
  i zakup biletów przez Internet odbywa się od dnia ogłoszenia sprzedaży
  do momentu wyczerpania puli biletów do sprzedaży internetowej.5
 5. Osoba
  rezerwująca bilety w ciągu 48 godzin otrzymuje na podany w formularzu
  adres e-mail dane do wpłaty należności za zamówione bilety.
 6. Czas
  oczekiwania przez Organizatora na wpłatę wynosi 2 dni robocze liczone
  od następnego dnia roboczego po dniu rezerwacji przez internet.
 7. Za
  datę wpłaty liczy się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
  Brak wpłaty skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji.
 8. W
  przypadku pozostania wolnych miejsc w składzie pociągu Organizator
  będzie prowadził sprzedaż bieżącą biletów w dniu przejazdu tj. 4 maja
  kwietnia na stoisku Organizatora, u obsługi przed odjazdem pociągu, a
  także w trakcie przejazdu, jeśli obsługa wyrazi zgodę na wejście do
  pociągu bez ważnego biletu.
 9. Indywidualne reklamacje za
  zwrócone bilety należy kierować pisemnie do Organizatora w terminie do 5
  dni przed datą przejazdu. Z uwagi na konieczność przedpłaty za
  realizację przejazdu po terminie 5 dni przed 4 maja (do d0 29 kwietnia
  włącznie) zwroty nie są przyjmowane. Przy wypłacie środków obowiązuje
  potrącenie w wysokości 1,50 zł tytułem kosztów przelewu.

Przetwarzanie danych osobowych

Akceptacja
niniejszego regulaminu poprzez rezerwację lub zakup biletu oznacza
zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na potrzeby obsługi
systemu rezerwacji biletów na przejazdy pociągami retro „ERA PARY”
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135 z
późn. zm). Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) są
wykorzystywane wyłącznie na potrzeby obsługi rezerwacji, a po realizacji
wydarzenia automatycznie kasowane.

Artykuły związane z tym wydarzeniem

Portret parowozu serii Ty42

W okresie międzywojennym dążono do osiągnięcia pełnej samowystarczalności Polski, także pod względem zaopatrzenia kolejnictwa w tabor. Zaowocowało to nie...

Czytaj dalej

Portret parowozu serii Ty2

Druga wojna światowa spowodowała nie tylko ogromne zniszczenia infrastruktury i taboru kolejowego. W następstwie zmian granic Polski, całkowitemu przeobrażeniu...

Czytaj dalej